Pascha - serwis o liturgii
    Pascha » Czytelnia liturgiczna » Dokumenty o liturgii

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ BEZ LUDU

OBRZĘDY WSTĘPNE

Kapłan razem z ministrantem składa należny ukłon przed ołtarzem, a jeżeli jest Najświętszy Sakrament, przyklęka i żegna się, mówiąc:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Ministrant odpowiada:
Amen.

Kapłan, zwrócony do ministranta, pozdrawia go mówiąc:
Pan z wami.

Ministrant odpowiada:
I z duchem twoim.
Można użyć innych formuł pozdrowienia.

Kapłan i ministrant razem odmawiają wyznanie grzechów:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i tobie, bracie, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem:
Bijąc się w piersi mówią:
moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.
Dalej mówią:
Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i ciebie, bracie, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.
Można użyć innych formuła aktu pokuty. Zaleca się to zwłaszcza wtedy, gdy odpowiada kobieta, albo gdy kapłan odprawia Mszę św. zupełnie sam.

Kapłan prosi o odpuszczenie grzechów:

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

Ministrant odpowiada:
Amen.

Kapłan podchodzi do ołtarza, całuje go na znak czci, podchodzi do mszału ustawionego po lewej stronie ołtarza i czyta antyfonę na wejście.
Następują wezwania: Panie, zmiłuj się nad nami, które kapłan odmawia na przemian z ministrantem, jeżeli nie użyto trzeciej formy aktu pokuty.
Gdy jest to przepisane, kapłan i ministrant razem odmawiają hymn Chwała na wysokości Bogu.
Po ukończeniu hymnu kapłan ze złożonymi rękami mówi: Módlmy się, przez pewien czas modlą się w milczeniu, następnie kapłan rozkłada ręce i odmawia modlitwę; po jej ukończeniu ministrant odpowiada: Amen.


LITURGIA SŁOWA

Po kolekcie ministrant lub sam kapłan odczytuje pierwsze czytanie i psalm oraz gdy jest przepisane, drugie czytanie i tekst drugiego śpiewu.
Następnie pochyliwszy się odmawia: Wszechmogący Boże, oczyść serce i czyta Ewangelię. Na zakończenie całuje księgę ze czcią, mówiąc po cichu: Niech słowa Ewangelii, ministrant zaś wypowiada słowa aklamacji.
Potem, stosownie do przepisów, kapłan razem z ministrantem odmawia wyznanie wiary.
Następną część liturgii, modlitwę powszechną, można odmówić również w tej Mszy: wtedy kapłan odczytuje intencje, a ministrant odpowiada.


LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Przygotowanie darów i Modlitwa eucharystyczna odbywają się w zwykły sposób.
Obrzędy Komunii odbywają się jak w Mszy z udziałem ludu; wyjątek stanowi obrzęd łamania postaci. Kapłan recytując z ministrantem Baranku Boży, łamie hostię nad pateną. Następnie wpuszcza cząstkę do kielicha mówiąc cicho: Ciało i Krew.
Po połączeniu postaci kapłan odmawia po cichu modlitwę Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego lub Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie. Potem przyklęka i bierze hostię. Jeśli ministrant przyjmuje Komunię, zwraca się ku niemu, i trzymając hostię podniesioną nieco nad pateną, mówi: Oto Baranek Boży, a następnie razem z ministrantem odmawia jeden raz: Panie, nie jestem godzien, po czym zwrócony do ołtarza spożywa Ciało i Krew Chrystusa.
Przed udzieleniem Komunii ministrantowi kapłan czyta antyfonę na Komunię. Po dokonaniu puryfikacji kielicha kapłan może zachować przez pewien czas milczenie; potem odmawia modlitwę po Komunii.


OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Przebieg obrzędów zakończenia jest taki sam jak w Mszy z udziałem ludu, opuszcza się jednak słowa Idźcie w pokoju Chrystusa. 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17
    Mszał Rzymski
Spis treści Mszału Rzymskiego
Mszał w bibliotece
Inne dokumenty o liturgii świętej

Mszał Rzymski dla diecezji polskich - treść: Copyright © by Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 1986. Wszelkie prawa zastrzeżone.


wydrukuj artykuł   skomentuj artykuł   poleć znajomym

Prześlij nam uwagi o stronie!  Wpisz je poniżej i naciśnij Enter


redakcja@pascha.org.pl      informacje o serwisie
Copyright © 2000-2004 Beczka.net. Wszelkie prawa zastrzeżone