Czytelnia liturgiczna
   Dyskusje o liturgice
   O liturgii św. Kościoła
   Słownik Liturgiczny
   Książki i czasopisma
   Serwis ministrancki
   Varia - dodatki www
   Materiały multimedialne
 
   Quiz www z nagrodami
   Czytania liturgiczne
   O naszym serwisie...
   

 Forum o liturgii
   

 Wyszukiwarka
   

 Mail-subskrypcja
   
Między niebem a ziemią
Katechezy liturgiczne u świętego Idziego

Dominikański Ośrodek Liturgiczny organizuje cykl katechez liturgicznych poświęconych mszy świętej. Program spotkań obejmuje Eucharystię oraz konferencję. W trakcie Eucharystii kazania wyjaśniające obrzędy mszy świętej będzie głosił ojciec Michał Adamski OP. Po mszy brat Tomasz Grabowski OP będzie opowiadał na temat historii liturgii dominikańskiej. Śpiew w trakcie celebracji będzie prowadził zespół Redivivum. Katechezy odbędą się w Kościele świętego Idziego przy ul. Grodzkiej w Krakowie, u podnóża Wawelu. Pierwsza 7 lutego o godzinie 18:30.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, biskupi lub specjalnie przeznaczeni do tego kapłani, głosili tak zwane katechezy mistagogiczne. Katechezy tłumaczyły sens sakramentów. Głoszono je zawsze w czasie sprawowania sakramentów lub krótko po tym, jak wierni przystępowali do świętych misteriów. Mistagodzy - nauczyciele - mówili do tych, którzy uczestniczyli w świętych tajemnicach, by uświadomić im znaczenie obrzędu.

Katechezy liturgiczne u św. Idziego nawiązują do tej dawnej tradycji. Ojciec Michał Adamski OP, będzie głosił cykl konferencji, w czasie których omówi poszczególne części celebracji. Będzie wyjaśniał, co naprawdę się dzieje za każdym razem, gdy uczestniczymy w mszy świętej.

Po zakończeniu Eucharystii, brat Tomasz Grabowski OP w krótkich konferencjach będzie opowiadał o historii liturgii mszy świętej. Szczególnie skupi się na rycie dominikańskim, a więc obecnie już prawie zapomnianej formie sprawowania sakramentów, która dawniej obowiązywała w Zakonie braci kaznodziejów.

Śpiew podczas mszy będzie animował nowopowstały zespół muzyki dawnej Redivivum - tworzy go ośmioro śpiewaków, którzy przez lata współpracowali z lutnistą Antonim Pilchem, współtworząc grupę Bractwo Lutni. Członkowie zespołu prezentują przede wszystkim muzykę renesansową i barokową. Wykonują również współczesną wielogłosową muzykę liturgiczną. Więcej informacji o zespole możesz znaleźć w dziale współpraca, a niebawem również na oficjalnej stronie Redivivum.

Będziemy się starać na bieżąco informować o przebiegu katechez. Część kazań i konferencji będzie można odsłuchać z witryny Ośrodka Liturgicznego.

Tematy kazań:

07.02.2005: "O pierwszym kroku do nieba."
21.02.2005: "O śpiewie, czyli o życiu w tonacji miłości."
28.02.2005: "O pocałunku tego, komu wiele wybaczono."
07.03.2005: "O milczeniu, które rodzi Słowo."
21.03.2005: Gościnnie inny kaznodzieja.
04.04.2005: "O Marsyliance, anielskiej rewolucji i wielbieniu."
18.04.2005: "O afrykańskim buszu, bizantyńskich przekupkach i skarbie Kościoła."
25.04.2005: "O kropli wody zanurzonej w winie."
09.05.2005: "O czekaniu na miłość, która się spóźnia."
16.05.2005: "O Mszalnej pokusie."
30.05.2005: "O dotyku Ducha Świętego."
13.06.2005: "O połamanym chlebie i połamanym życiu."
27.06.2005: "Idźcie w pokoju i wytrwajcie we mnie."

Tematy konferencji po mszy świętej:

07.02.2005: "Demokracja umarłych, czyli badanie źródeł liturgii."
21.02.2005: "Kościół wieków ciemnych, czyli świetlany wiek celebracji."
28.02.2005: "Spór kaznodziejów z żebrakami, czyli powstanie rytu dominikańskiego, cz. I."
07.03.2005: Gościnnie inny prelegent.
21.03.2005: "Krzyżacy, mnisi i Ormianie, czyli powstanie rytu dominikańskiego, cz. II."
04.04.2005: "Tylko powoli, czyli rola czasu i obrzędowości w liturgii braci św. Dominika."
18.04.2005: "Małe, białe i nic nie widać, czyli kościół braci kaznodziejów."
25.04.2005: "Naczczo, czyli rekonstrukcja mszy w rycie dominikańskim, cz. I."
09.05.2005: "Muzykańci z Paryża, czyli chorał niesłusznie zwany gregoriańskim."
16.05.2005: "I dalej się módl, czyli rekonstrukcja mszy w rycie dominikańskim, cz. II."
30.05.2005: "W samym środku, czyli historia i teologia kanonu rzymskiego, cz. I."
13.06.2005: "Taniec, czyli historia i teologia kanonu rzymskiego, cz. II."
27.06.2005: "Od początku, czyli adaptacja rytu do reformy II Soboru Watykańskiego."

Kościół św. Idziego w Krakowie jest położony przy ul. Grodzkiej, u podnóża Wawelu. Jeden z dwóch kościołów, a wcześniej również klasztor krakowskich dominikanów.
Wzniesiony w I połowie XIV w., a przebudowany z końcem XVI w. zachował swój pierwotny, gotycki charakter. Choć niewielki (zaledwie jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium), to jednak tworzy wyraźnie sakralną przestrzeń. Ołtarz główny jest późnorenesansowy - został tu przeniesiony z kaplicy świętego Jacka w kościele Dominikanów przy ul. Stolarskiej. Portale w prezbiterium i nawie, stalle oraz dekoracja ścian prezbiterium trafiły do św. Idziego w 1629 r., również pochodzą z elementów nagrobka ze świętojackowej kaplicy.
Przebywając w Kościele nie sposób nie zwrócić uwagi na belkę tęczową, na której znajduje się późnogotycka grupa Ukrzyżowania: krucyfiks z około 1520 r., figury Matki Boskiej i św. Jana z około 1470 r.
Kościół można łatwo rozpoznać z zewnątrz, ponieważ na ścianie prezbiterium znajduje się obraz «Matka Boża z Dzieciątkiem» z XVII w. Ponadto przy kościele ustawiono w 1990 r. Krzyż Katyński.

CeliDe
Dod. Tomasz Grabowski OP dnia 29-01-2005 o godz. 2:49

Komentarze:

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i zastrzega sobie prawo do usunięcia niektórych komentarzy.
Do dłuższych dyskusji i polemik przeznaczone jest Forum liturgiczne. Zapraszamy!
Jacek
Brzmi nieźle
Sądzę, że będzie ciekawie! Na pewno się wybiorę! (7-02, 1:17)
Tytuł: 
Treść: 
Podpis: 
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Seminarium Ośrodka Liturgicznego (6-02-2005)

Msze na Srebrnej Górze (5-02-2005)

Warsztaty śpiewu zakończone (27-12-2004)

Warsztaty śpiewu liturgicznego (15-11-2004)

Msza święta z obu stron ołtarza (12-10-2004)


czekamy na opinie | napisz do redakcji

do druku | wyślij adres znajomym | wstecz
•  Wiadomości i wydarzenia
•  Katechezy liturgiczne
•  Doniesienia użytkowników
•  Dokumenty w sieci
•  Dokumenty drukowane
•  Artykuły i felietony
•  Liturgia św. w historii
•  Słownik terminów liturgiczn.
•  Forum dyskusyjne
•  Świadectwa uczestników
•  Książki i publikacje
•  Przegląd ksiąg liturgicznych
•  Śpiewniki i modlitewniki
•  Czasopisma o liturgii św.
•  Przegląd artykułów
•  Galeria zdjęć z celebracji
•  Liturgia w radio i tv
•  Nagrania dzwięku i obrazu
•  Inne strony o liturgii
•  Dzisiejsze czytania w liturgii
•  Teksty Liturgii Godzin
•  Czytania na komórkę
•  Godziny Mszy świętych
•  Serwisy komórkowe i pda
•  Obrzędy Mszy - mszał
•  Msza św. w 9 językach
•  Sakramenty święte
•  Strona o roku liturgicznym
•  Obrzędy nabożeństw
•  Podręczny modlitewnik
•  Poradnik ceremoniarza
•  Warsztat dla lektorów
•  Poradnik ilustrowany
•  Modlitwy min. w zakrystii
•  Modlitwy powszechne
•  Przykłady homiletyczne
•  Nieszpory - tłum. ludowe
•  Konkurs z nagrodami
•  Newsletter e-mail serwisu
•  Wyszukiwarka w artykułach
•  Informacje o serwisie
•  Partnerzy i przyjaciele
•  Współpraca i reklama
•  Mapa przeglądowa serwisu