Pascha - serwis o liturgii
    Forum o liturgii
    Dokumenty o liturgii
Konstytucja o liturgii świętej
Mszał Rzymski online
Wprowadzenie do Mszału Rz.
Liturgia Godzin - brewiarz
Wprowadzenie do Lit. Godz.
Instr. Inaestimabile Donum
> inne dokumenty o liturgii św.

    Dzisiejsza liturgia
      okr. Narodzenia Pańskiego  okres zwykły
Liturgia dnia na komórkę
Patroni dnia dzisiejszego
Dzisiejsza liturgia słowa
Teksty Liturgii Godzin na dziś
Komentarze liturgiczne
Msze święte - kiedy, gdzie?

    Varia - dodatki
Słownik Terminów Liturgicznych
Biblioteka - księgi i książki
Najpopularniejsze modlitwy
Materiały multimedialne online
Odnośniki do stron n/t liturgii
Formularze asysty w liturgii
Obrzędy mszy w różnych jęz.

    Czy wiesz, że...
W mojej wspólnocie spotkanie opłatkowe mieliśmy w adwencie. Część z nas chciała przygotować Eucharystię przed opłatkiem w... czytaj dalej

    Szybki kontakt

Napisz do nas:
redakcja@pascha.org.pl

    Polecamy stronę

    Pascha » Czytelnia liturgiczna » Ceremoniał Posług Liturgicznych
Posługa śpiewu
Dokumenty Kościoła wymieniają różne zespoły, oraz pojedynczych ludzi, których zadaniem jest troska o to, aby wierni brali czynny udział w śpiewie. Spośród nich MS wyróżnia: chór, zespół nazwany "schola cantorum" oraz kantora. Na szczególną wzmiankę zasługuje ze względu na swe liturgiczne posługiwanie, chór kościelny wzgl. kapela muzyczna lub zespół śpiewaków (schola cantorum).
W świetle norm świętego Soboru, dotyczących odnowy liturgicznej, zadanie ich nabrało jeszcze większego znaczenia i wagi. Do nich bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Dlatego też:
  1. powinny istnieć i być otaczane staranną opieką chóry, wzgl. kapele muzyczne lub zespoły śpiewaków, zwłaszcza przy kościołach katedralnych i innych większych kościołach oraz w seminariach i zakonnych domach studiów,
  2. wskazane jest także, aby te zespoły śpiewacze, choćby małe tworzone były również przy mniejszych kościołach.
Kapele muzyczne istniejące przy bazylikach, katedrach, klasztorach i innych znaczniejszych kościołach, które z biegiem wieków zdobyły sobie wielką sławę, przechowywaniem i rozwijaniem skarbca kultury muzycznej o bezcennej wartości, niech nadal będą utrzymane w oparciu o własne, przekazane tradycją statuty, przez Ordynariusza przejrzane, i zatwierdzone, dla odprawiania wspanialszych nabożeństw. Jednakże kierownicy tych zespołów śpiewaczych, a także rządcy kościołów niech dbają o to, aby lud zawsze włączał się w śpiew, wykonując przynajmniej łatwiejsze części, do niego należące.
Tam zaś, gdzie założenie nawet małego zespołu śpiewaków jest niemożliwe, należy się postarać przynajmniej o jednego czy drugiego kantora należycie przygotowanego dla poddawania chociaż prostych melodii ludowi uczestniczącemu w należącej do niego części oraz dla stosownego prowadzenia i podtrzymywania wiernych w śpiewie. Zespół śpiewaków (schola cantorum) może składać się zgodnie z przyjętymi miejscowymi zwyczajami narodowymi oraz innymi okolicznościami albo z mężczyzn i chłopców, albo tylko z mężczyzn, czy tylko z chłopców albo z mężczyzn, i niewiast, a nawet - jeżeli rzeczywiście zachodzi potrzeba - tylko z niewiast.
Zespół śpiewaków, zależnie od wewnętrznego układu każdego kościoła powinien być tak umieszczony:
  1. aby jasno uwidaczniał się jego charakter, że mianowicie jest on częścią zgromadzonej społeczności wiernych i że spełnia szczególne zadanie,
  2. by mógł łatwiej spełniać liturgiczną posługę,
  3. by poszczególni jego członkowie mieli należytą możność pełnego to jest sakramentalnego uczestnictwa we mszy świętej.
Ilekroć zaś zespół śpiewaczy składa się również z niewiast, należy wyznaczyć mu miejsce poza prezbiterium (MS 19-23).

Dokumenty Kościoła wyraźnie wskazują, że każda grupa śpiewająca w czasie mszy św. pełni posługę. Jej czynność ma charakter służebny. Nie może być więc "występem" estradowym. Stąd płyną pewne zobowiązania:
  1. W czasie sprawowania liturgii można śpiewać tylko pieśni liturgiczne, a nie piosenki religijne.
  2. Schola pełni zwyczajną posługę w Zgromadzeniu Eucharystycznym. Odnowiona liturgia domaga się jej obecności nie tylko "od wielkiego święta", lecz w każdą niedzielę. Jej obecność wyraźniej ukazuje bogactwo i różnorodność posług, i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Jeżeli chór lub schola śpiewają rzadko, łatwo ulegają pokusie, aby zaśpiewać jak najwięcej pieśni, nawet kosztem tego, że wierni nie będą mogli śpiewać. Świadomość pełnienia posługi domaga się pewnego "usunięcia się w cień" oraz stałej obecności.
  3. OWMR powierza zespołom śpiewaczym przede wszystkim troskę o to, aby wierni brali udział w śpiewie (63). Nie wolno więc dopuszczać do takiej sytuacji, kiedy chór lub schola powoduje wyłączenie wiernych ze śpiewu, wykonując niemal wszystkie pieśni. Obecność zespołu śpiewaczego jest także ukazaniem większego bogactwa i piękna liturgii.
  4. Ilość i rodzaj śpiewów wykonywanych przez scholę lub chór w czasie mszy św. jest zależny od pewnych okoliczności. Przede wszystkim powinny wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie podtrzymywanie śpiewu wiernych, śpiewanie pieśni na przemian z ludem (wierni powtarzają refren, schola śpiewa zwrotki), uczenie nowych pieśni, śpiew pieśni trudnych lub wielogłosowych.

wydrukuj artykuł   skomentuj artykuł   poleć znajomym

Prześlij nam uwagi o stronie!  Wpisz je poniżej i naciśnij Enter

    Zobacz także
Spis treści Ceremoniału
Posługi spełniane w prezbiterium
Posługi spełniane poza prezbiterium


redakcja@pascha.org.pl      informacje o serwisie
Copyright © 2000-2004 Beczka.net. Wszelkie prawa zastrzeżone