Pascha - serwis o liturgii
    Forum o liturgii
    Dokumenty o liturgii
Konstytucja o liturgii świętej
Mszał Rzymski online
Wprowadzenie do Mszału Rz.
Liturgia Godzin - brewiarz
Wprowadzenie do Lit. Godz.
Instr. Inaestimabile Donum
> inne dokumenty o liturgii św.

    Serwis smsowy

Wyślij smsa o treści  liturgia  na

7137

aby otrzymać info o liturgii
na dany dzień

Koszt smsa 1 zł+VAT

    Dzisiejsza liturgia
      okres zwykły
Liturgia dnia na komórkę
Patroni dnia dzisiejszego
Dzisiejsza liturgia słowa
Teksty Liturgii Godzin na dziś
Komentarze liturgiczne
Msze święte - kiedy, gdzie?

    Varia - dodatki
Słownik Terminów Liturgicznych
Biblioteka - księgi i książki
Najpopularniejsze modlitwy
Obrzędy mszy w różnych jęz.
Odnośniki do stron n/t liturgii
Formularze asysty lit. online
Newsletter - wieści via e-mail

    Czy wiesz, że...
Spotkałem się z wersją, że kanony do koncelebry podaje się koncelebransom przed prefacją. Uważam, że to ma sens, bo wtedy... czytaj dalej

    Szybki kontakt

Napisz do nas:
redakcja@pascha.org.pl

    Polecamy stronę

    Pascha » Czytelnia liturgiczna » Ceremoniał Posług Liturgicznych
Posługi spełniane w prezbiterium

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, omawiając w rozdziale III zadania i funkcje w czasie Mszy św. wyróżnia niejako trzy rodzaje funkcji:
  • funkcje związane z wyższymi święceniami (59-61),
  • zadania i funkcje ludu Bożego (62-64),
  • szczególne funkcje liturgiczne (65-73).
Poniżej omówione są tylko te funkcje, które mogą wykonywać ludzie świeccy, zgodnie z uwagą podaną w nr 70: wszystkie funkcje niższe od tych, które należą do diakona, mogą wykonywać także świeccy mężczyźni, choćby nie byli formalnie ustanowieni. Funkcje spełniane poza prezbiterium, rektor kościoła, kierując się roztropnością, może powierzyć kobietom.
Spośród funkcji przeznaczonych dla ludzi świeckich OWMR najwięcej uwagi poświęca posłudze akolity i lektora. Akolita usługuje przy ołtarzu oraz pomaga kapłanowi i diakonowi (65. 142-147), natomiast lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma św. z wyjątkiem Ewangelii (66. 148-152). Poza nimi szczególną funkcję w prezbiterium wykonują jeszcze: psałterzysta (67), ministranci przeznaczeni do noszenia mszału, krzyża, świec, chleba, wina, wody i kadzielnicy (68) oraz ceremoniarz, czuwający nad przebiegiem całej liturgii (69).
Akcja liturgiczna, a więc także miejsce wykonywania poszczególnych funkcji, skupia się w trzech ośrodkach: przy ołtarzu, przy ambonie oraz w miejscu przewodniczenia (OWMR 257-272). Posługę wobec stołu chleba oraz wobec przewodniczącego zgromadzenia podejmuje akolita oraz ministranci, natomiast posługę wobec stołu słowa wykonuje lektor i psałterzysta. Nad całością zaś czuwa ceremoniarz. W takim układzie funkcje te zostały omówione w "Ceremoniale".
Rozważając poszczególne posługi należy mieć na uwadze ich podstawowe znaczenie, które tak wyraźnie podkreśla OWMR: Lud Boży zgromadzony na Mszę ma organiczną i hierarchiczną strukturę, której wyrazem są różne funkcje i różne czynności w poszczególnych częściach akcji liturgicznej (...). Kapłan i usługujący mu powinni zajmować miejsce w prezbiterium, tj. w tej części kościoła, która uwydatnia ich funkcję, gdy przewodniczą w modlitwie, głoszą słowo Boże lub posługują przy ołtarzu (257).


wydrukuj artykuł   skomentuj artykuł   poleć znajomym
    Zobacz także
Spis treści Ceremoniału
Uwagi ogólne
Posługi spełniane poza prezbiterium


redakcja@pascha.org.pl      informacje o serwisie
Copyright © 2000-2003 Beczka.net. Wszelkie prawa zastrzeżone