Pascha - serwis o liturgii
    Forum o liturgii
    Dokumenty o liturgii
Konstytucja o liturgii świętej
Mszał Rzymski online
Wprowadzenie do Mszału Rz.
Liturgia Godzin - brewiarz
Wprowadzenie do Lit. Godz.
Instr. Inaestimabile Donum
> inne dokumenty o liturgii św.

    Dzisiejsza liturgia
      okres zwykły
Liturgia dnia na komórkę
Patroni dnia dzisiejszego
Dzisiejsza liturgia słowa
Teksty Liturgii Godzin na dziś
Komentarze liturgiczne
Msze święte - kiedy, gdzie?

    Varia - dodatki
Słownik Terminów Liturgicznych
Biblioteka - księgi i książki
Najpopularniejsze modlitwy
Materiały multimedialne online
Odnośniki do stron n/t liturgii
Formularze asysty w liturgii
Obrzędy mszy w różnych jęz.

    Czy wiesz, że...
Spotkałem się z wersją, że kanony do koncelebry podaje się koncelebransom przed prefacją. Uważam, że to ma sens, bo wtedy... czytaj dalej

    Szybki kontakt

Napisz do nas:
redakcja@pascha.org.pl

    Polecamy stronę

    Pascha » Czytelnia liturgiczna » Ceremoniał Posług Liturgicznych
Jak pisać i stosować komentarze?
Michał Wsiołkowski

Komentarze stosowane są w liturgii od 1958 roku. Zazwyczaj wygłasza się komentarze przed śpiewem na wejście, przed Liturgią słowa, podczas procesji z darami, na uwielbienie.
Funkcje komentarzy to m.in.:
 • objaśnienie w kilku słowach obrzędów, modlitw, czytań, śpiewów;
 • pomoc w czynnym uczestnictwie we mszy świętej;
 • kierowanie udziałem we mszy świętej.
Fukcja komentatora jest niewątpliwie jedną z najtrudniejszych funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Komentarze powinny być odczytywane ze specjalnie do tego celu przeznaczonej ambony, znajdującej się poza prezbiterium. Dlatego też komentarze wygłaszane są zazwyczaj przez kobiety.
Komentarze to objaśnienia i zachęty podawane przez współuczestniczącego komentatora dla ułatwienia wiernym świadomego i żywego uczestnictwa w liturgii.

Podstawowe zasady
 1. Komentarz musi być przygotowany na piśmie - nie może być wymyślany na bieżąco. Należy przygotować odpowiednią, estetyczną i właściwie oprawioną kartkę, na której będzie wyraźnie napisana treść komentarza.
 2. Komentarz wprowadza, podsumowuje, zaznacza, podkreśla, przygotowuje.
 3. Komentarz musi być przejrzysty. Nie może wymagać głębokiego skupienia i przemyślenia jego treści.
 4. Komentarz powinien być podany w następujących momentach Ofiary:
  • Przed pieśnią na wejście: informacje o tym, jakie tajemnice przeżywamy danego dnia, o wspólnotowym charakterze zgromadzenia, o jego celach.
  • Po pozdrowieniu ludu przez celebransa: komentarz ten wygłasza sam celebrans.
  • Przed liturgią słowa: może to być jeden komentarz lub oddzielny komentarz przed każdym z czytań i przed psalmem responsoryjnym, wyjaśniający, i przygotowujący na przyjęcie słowa Bożego.
  • Przygotowanie darów i procesja z darami: informacje o symbolice procesji, i następujących po niej zdarzeń.
  • Uwielbienie: komentarz o chrakterze dziękczynnym.
  • Przed pieśnią na wyjście: Chrystus posyła nas w świat.
 5. Komentarz musi być zwięzły; do duszpasterza należy kazanie, czy homilia - dłuższa wypowiedź.
Ubiór komentatora, czy komentatorki powinien być skromny; tak, aby uwaga zgromadzonych skupiała się na głoszonym komentarzu, a nie na osobie wygłaszającej go osobie. Jak mówią liturgiści, podzczas podawania komentarzy trzeba być przezroczystym.


wydrukuj artykuł   skomentuj artykuł   poleć znajomym

Prześlij nam uwagi o stronie!  Wpisz je poniżej i naciśnij Enter

    Zobacz także
Jak czytać komentarz - wskazówki
Posługa komentatora i komentatorki
Jak pisać i stosować modlitwę wiernych?


redakcja@pascha.org.pl      informacje o serwisie
Copyright © 2000-2003 Beczka.net. Wszelkie prawa zastrzeżone