Pascha - serwis o liturgii
    Forum o liturgii
    Dokumenty o liturgii
Konstytucja o liturgii świętej
Mszał Rzymski online
Wprowadzenie do Mszału Rz.
Liturgia Godzin - brewiarz
Wprowadzenie do Lit. Godz.
Instr. Inaestimabile Donum
> inne dokumenty o liturgii św.

    Dzisiejsza liturgia
      okres zwykły
Liturgia dnia na komórkę
Patroni dnia dzisiejszego
Dzisiejsza liturgia słowa
Teksty Liturgii Godzin na dziś
Komentarze liturgiczne
Msze święte - kiedy, gdzie?

    Varia - dodatki
Słownik Terminów Liturgicznych
Biblioteka - księgi i książki
Najpopularniejsze modlitwy
Materiały multimedialne online
Odnośniki do stron n/t liturgii
Formularze asysty w liturgii
Obrzędy mszy w różnych jęz.

    Czy wiesz, że...
Spotkałem się z wersją, że kanony do koncelebry podaje się koncelebransom przed prefacją. Uważam, że to ma sens, bo wtedy... czytaj dalej

    Szybki kontakt

Napisz do nas:
redakcja@pascha.org.pl

    Polecamy stronę

    Pascha » Czytelnia liturgiczna » Ceremoniał Posług Liturgicznych
Służba darów
Wśród służb wykonywanych poza prezbiterium są wymienieni ci, którzy "zbierają ofiary w kościele" (OWMR 88 c).
Można tej służbie zlecić zorganizowanie składania komunikantów przed mszą św., zorganizowanie procesji z darami, niesienie darów do ołtarza, zorganizowanie ofiar pieniężnych i darów w naturze (tzw. dar ołtarza) na potrzeby ubogich lub kościoła (kultu) (Kat. SL 176).
Godny upowszechnienia jest zwyczaj przynoszenia do ołtarza hostii i wina przez wiernych, w których intencji odprawia się msza św. (Instr. Ep. Polski 24).

Poprawność pełnienia posługi

Strój osób wyznaczonych do niesienia darów powinien się odznaczać szczególną godnością. Należy jednak przestrzegać przed "udziwnianiem" go. Dziewczęta występują bezwzględnie w stroju dziewczęcym. Strój turystyczny jest dopuszczalny tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach.
Droga procesji z darami nie powinna być zbyt krótka, aby uwydatnić gest "niesienia", nie powinna być również zbyt długa. Dlatego miejsce składania darów jako miejsce początku procesji trzeba ustalić uwzględniając jego bezpośrednią funkcję, a także inne istotne okoliczności, jak: dostępność dla wszystkich, gdy należy przekładać za siebie komunikanty, przestrzeń i odpowiednie kosze, gdy przewiduje się składanie darów w naturze, a także ewentualne niedogodności podczas procesji komunijnej.
Dary, które są niesione w tej procesji, to materia sakramentu eucharystii czyli: chleb, wino i woda. Jeśli są niesione inne dary, to przed tymi istotnymi.
Dobrze, jeśli pary (względnie trójki), niosące dary do ołtarza, dobrane są wzrostem i strojem.
Gest rąk niosących dary są bardzo ważny w tej procesji. Nie można ich trzymać zbyt blisko tułowia ani zbyt nisko, aby wyraźnie ukazać gotowość dawania. Należy więc tak nieść dary, żeby móc obserwować drogę (stopnie) w przestrzeni między rękami, a sobą, ręce trzymać nieco powyżej pasa - w parach (trójkach) na jednej wysokości. Jedna osoba niesie zawsze jeden przedmiot dwiema rękami.
Po odebraniu przez celebransa darów od osób z danej dwójki lub trójki razem pochylają one głowę w kierunku celebransa i odchodzą.
Komentator oraz służba ładu zachęca wiernych (jeśli to potrzebne) do uczestnictwa w procesji z darami przez przyjęcie postawy stojącej podczas jej trwania.

Uwagi dodatkowe
  1. Trzeba przestrzegać sensu składania darów przez ich odpowiedni dobór, zwłaszcza jeśli składane są w naturze, oraz przez właściwe przeznaczenie składki pieniężnej. Sens może być trojaki: potrzeby ubogich, potrzeby kościoła i kultu, symboliczny wyraz naszego oddania się Bogu. W procesji z darami nie nosimy do ołtarza naczyń lub przedmiotów, które już wcześniej w tym kościele stanowiły wyposażenie zakrystii (np. pustego kielicha, czy puszki). Dary chleba i wina stanowią symbol naszego oddania się Bogu w ofierze. Taką funkcję mogą spełnić również na przykład deklaracje abstynencji, kwiaty przeznaczone dla kościoła.
  2. Niosący dary muszą pamiętać, że droga odwrotna, od ołtarza na swoje miejsca nie może być bieganiną, lecz jakby zamyśleniem jeszcze nad obrzędem, który został zakończony. Należy więc odchodzić spokojnie, bez rozglądania się, z rękami złożonymi albo spoczywającymi na piersi.
  3. W procesji z darami zasadniczo nie niesie się świec. Świece w liturgii są przede wszystkim znakiem wskazującym na Boga. Są więc niesione w procesji Wejścia, są trzymane w czasie proklamacji Ewangelii, a w czasie liturgii Eucharystii umieszczamy je na ołtarzu.


wydrukuj artykuł   skomentuj artykuł   poleć znajomym

Prześlij nam uwagi o stronie!  Wpisz je poniżej i naciśnij Enter

    Zobacz także
Spis treści Ceremoniału
Uwagi ogólne
Posługi spełniane w prezbiterium
Posługi spełniane poza prezbiterium


redakcja@pascha.org.pl      informacje o serwisie
Copyright © 2000-2003 Beczka.net. Wszelkie prawa zastrzeżone